Složení - Сertifikáty

logo (1)_2

Složení: 5 - <15% aniontové povrchově aktivní látky, 15 - <30% amfoterní povrchově aktivní látky, 15 - <30% neiontové povrchově aktivní látky, enzymy.

logo (1)_3