PAPÍR VS. PLAST

 

Uhlíkový mýtus: papír vs. plast

 

Díky tomu, že nedávno v našich supermarketech zavedly povinné opakovaně použitelné plastové tašky, je nyní velmi jednoduché dívat se zpět na plastové tašky jako na nejškodlivější možnost z hlediska vlivu na životní prostředí. Papírové tašky, jako biologicky rozložitelný a recyklovatelný materiál, se často považují za ekologičtější volbu v porovnání se svými plastovými protějšky. Ve skutečnosti jde o častý omyl. Celkově škodí papírové tašky životnímu prostředí více než jednorázové tašky plastové.

Paper-or-Plastic-e1447095793475-1 (1)

Výroba

Výroba papírových tašek vyžaduje podstatně více zdrojů než výroba tašek plastových. Výroba papírových tašek vyžaduje přibližně 4krát více vody než výroba tašek plastových. Přitom se během výroby vyprodukuje 3,1krát více skleníkových plynů. Kromě toho se plastové tašky vyrábějí z polyethylenu, který vzniká jako vedlejší produkt při rafinaci zemních plynů. Jinak by byl tento materiál spálen a zlikvidován bez jakéhokoli dalšího pozitivního využití.

 

Použitelnost

Dalším důležitým aspektem udržitelnosti je možnost opětovného použití tašky tolikrát, kolikrát je to možné, než ji bude třeba zlikvidovat. Papírové tašky mají v tomto tendenci zaostávat za svými plastovými konkurenty, neboť nejsou vodotěsné a také se mohou snadno roztrhnout již při mírném zatížení. Ty papírové tašky, které jsou navrženy tak, aby vydržely větší váhu, představují mnohem lepší využití zdrojů papíru. Běžné plastové tašky v tomto vítězí nad taškami papírovými, jelikož se dají snadno skladovat, aniž by došlo k jejich poškození, úspěšně uchovají více druhů zboží a při zátěži se tak snadno neroztrhnou.

 

Recyklovatelnost

Jelikož papírové tašky jsou biologicky rozložitelné, je jednoduché předpokládat, že je lze mnohem snáze recyklovat než tašky plastové, ale není tomu tak. Papírové tašky váží přibližně 8krát více než tašky plastové. To znamená, že jejich přeprava je výrazně náročnější kvůli zvýšeným objemům a váze. Například přeprava 2 milionů papírových tašek do recyklačního zařízení si vyžádá 7krát tolik nákladních aut jako přeprava 2 milionů tašek plastových! Emisní vliv tohoto rozdílu je z dlouhodobého hlediska obrovský. Plastové tašky navíc nejsou zatíženy „downcyclingem“, což znamená, že mohou být donekonečna reprodukovány ze stejných materiálů. Papír má však omezenou životnost, protože jeho vláknitá struktura se ke konci své recyklovatelné životnosti rozpadá.

 

Likvidace odpadů

A nakonec, správná likvidace našich tašek ve velké míře přispívá k tomu, co si o nich myslíme. Většina lidí vnímá igelitové tašky jako problém, protože tehdy, když je nezodpovědně vyhazujeme a nesprávně likvidujeme, škodí volně žijícím živočichům. Při správné likvidaci však představují bezpečný znovu použitelný zdroj. Navíc nezodpovědná likvidace papírových tašek ve skutečnosti ničivě přispívá k emisím skleníkových plynů. Jelikož jsou papírové tašky vyrobeny z biologicky rozložitelných materiálů, lidé často předpokládají, že jsou neškodné a vyhodí je spolu s odpadem na skládku. To je však velký omyl – biologicky rozložitelné materiály se na skládce nerozkládají správně. Biologicky rozložitelné materiály potřebují ke svému správnému rozkladu prostředí bohaté na kyslík, který na skládkách nemají. Bez něj se rozkládají na metan, který je jedním z nejškodlivějších skleníkových plynů v naší atmosféře.

 Výzkum od renomovaných redaktorů - zde


 

Nekupujte výrobky podle obalu, hlavní je podívat se na složení samotného produktu.

 

pake (1)

 

Paper-v-Plastic-724x1024-1 (1)